Wikia

Yu-Gi-Oh!

Xyz Wrath

92,578pages on
this wiki
Page Help0

Xyz Wrath
エクシーズ・パニッシュ
XyzWrath-GAOV-EN-C-1E
English Xyz Wrath
Chinese 超量之怒
French Fureur Xyz
German Xyz-Zorn
Italian Ira Xyz
Korean 엑시즈 퍼니시
Portuguese Fúria Xyz
Spanish Furia Xyz
Japanese エクシーズ・パニッシュ
Japanese (rōmaji) Ekushīzu Panisshu
Japanese (translated) Xyz Punish
Type Trap Card TRAP
Property Continuous Continuous
Card Number 99064191
Card effect types

Card descriptions
TCG sets
OCG sets
Card search categories
Other card information
External links

  • YugiohPrices
  • YGO-Card.de (English)
  • YGO-Card.de (German)
  • TCG/OCG statuses
    OCGUnlimitedTCG AdvancedUnlimitedTCG TraditionalUnlimited

    Around Wikia's network

    Random Wiki