FANDOM


This is a text property for the Thai lore of a card.

Pages using the property "Thai lore"

Showing 23 pages using this property.

View (previous 25  | next 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

3
3-Hump Lacooda +เมื่อมีการ์ดชื่อนี้หงายอยู่บนสนามฝ่ายเรา 3 ใบ ถ้าบูชายัญการ์ดชื่อนี้ 2 ใบ จะได้จั่วการ์ด 3 ใบ  +
B
Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning +การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปรกติหรือเซ็ตคว่ำได้。การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้โดยการนำมอนสเตอร์ธาตุแสงและมืดอย่างละใบในสุสานออกจากเกมส์。เทริ์นละครั้ง。<br />●เลือกมอนสเตอร์ 1 ใบบนสนามและรีมูฟ。หากสั่งใช้เอฟเฟคนี้การ์ดใบนี้โจมตีไม่ได้ในเทริ์นที่สั่งใช้งาน。<br />●เมื่อการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามจากการต่อสู้สำเร็จ การ์ดใบนี้โจมตีได้อีกครั้ง。  +
Bottomless Trap Hole +การ์ดนี้จะทำงานเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเรียกมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีตั้งแต่ 1500 ขึ้นไป นำมอนสเตอร์ตัวนั้นออกจากเกม  +
D
Darkflare Dragon +เราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุแสงและธาตุมืดอย่างละ 1 ตัวจากในสุสานเราออกจากเกมส์, อัญเชิญการ์ดนี้แบบพิเศษจากบนมือเราได้. เราสามารถส่งมอนสเตอร์เผ่ามังกร 1 ตัวจากบนมือเราและเด็คเราลงสุสานเพื่อรีมูฟการ์ด 1 ใบจากในสุสานของฝ่ายไหนก็ได้ออกจากเกมส์。  +
E
Elemental Mistress Doriado +การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญแบบพิธีกรรมด้วยการ์ดเวทย์มนตร์พิธีกรรม"คำภาวนา ของ โดริอาโด่เท่านั้น" ธาตุของการ์ดใบนี้จะนับเป็นลม,น้ำ,ไฟและดินด้วยเมื่อการ์ดนี้หง่ายหน้าบนสนาม  +
G
Gagaga Magician +เทิร์นละครั้งในช่วงเมนด์เฟสเรา, เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคของการ์ดนี้โดยการเลือกเลเวลตั้งแต่ 1 ถึง 8. จนกระทั่งเอนด์เฟส, เลเวลของการ์ดนี้จะเท่ากับเลเวลที่เราได้เลือกไว้. เราสามารถมีมอนสเตอร์หงายหน้าที่มีชื่อ "Gagaga Magician" บนสนามเราเพียง 1 ตัวเท่านั้น. การ์ดนี้ไม่สามารถถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครได้.  +
Gorgonic Gargoyle +เมื่อเรียกแบบปกติมอนส์เตอร์เผ่าหินผา สามารถเรียกแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือ  +
H
Harpie Queen +เราสามารถทิ้งการ์ดนี้ลงสุสานจากบนมือ แล้วนำการ์ด "[[Harpies' Hunting Ground]]" 1ใบ จากเด็คขึ้นสู่มือ.การ์ดนี้จะถูกนับว่าเป็น"ฮาร์ปี้ เลดี้"ขณะหงายหน้าอยู่บนสนามหรือสุสาน.  +
Hieratic Dragon King of Atum +เทิร์นละครั้ง, เราจะสามารถถอดวัตถุดิบในการเอ็กซิสของการ์ดใบนี้ 1 ตัว เพื่อเลือกมอนสเตอร์ เผ่ามังกร จากในเด็คเรา 1 ตัว แล้วอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์นั้นมาบนสนามเราโดยพลังโจมตีและป้องกันของมอนสเตอร์นั้นจะกลายเป็น 0. การ์ดใบนี้จะไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นที่สั่งใช้งานเอฟเฟคนี้  +
J
Jinzo +ไม่สามารถเปิดใช้การ์ดกับดักได้ เอฟเฟกต์ของการ์ดกับดักที่หงายหน้าไร้ผลด้วย.  +
Junk Synchron +เมื่อการ์ดนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีเลเวลไม่เกิน 2 ดาวหรือต่ำกว่าได้ 1 ใบ แต่เอฟเฟคมันจะถูกทำให้ไร้ผล  +
M
Mausoleum of the Emperor +ทั้ง2ฝ่ายสามารถจ่าย LP เท่ากับจำนวนมอนเตอร์ที่ต้องใช้ในการลีลิสเพื่ออัญเชิญมอนเตอร์(ตัวละ1000)แล้วอัญเชิญแบบปกติมอนเตอร์ตัวนั้นโดยไม่ต้องลีลิสมอนเตอร์  +
R
Rainbow Life +ทิ้งการ์ด 1 ใบ จนจบเทิร์น ดาเมจที่เราได้รับในเทิร์นนี้จะไร้ผล แล้วเราจะได้ไลน์พอยด์เพิ่มในเทิร์นี้  +
S
Six Scrolls of the Samurai +บูชายัญหกเซียนซามูไรที่หงายหน้า 2 ตัว เรียกแม่ทัพใหญ่ชิเอ็นจากเด็คแบบพิเศษ  +
Skill Successor +เพิ่มแอค มอนสเตอร์ หนึ่งตัว 400 และ สามารถรีมูฟการ์ดนี้จากสุสานเพื่อเพิ่ม แอค ให้มอนสเตอร์ หนึ่งตัว 800 เอฟเฟคนี้ ไมสามารถไช้ในเทิร์นที่การ์ดนี้ถูกส่งลงสุสานและ ใช้ได้ในเทิร์นตัวเองเท่านั้น  +
Stardust Dragon +มอนสเตอร์จูนเนอร์ + มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ตัวขึ้นไป <br />เมื่อการ์ดใบนี้โจมตีมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในสภาพตั้งป้องกัน, พลังจากคำนวนความเสียหายแล้ว, ทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่ทั้งหมดบนสนามของฝ่ายบนตรงข้าม. ในช่วงเอนด์เฟสเรา หากการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม, ทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดบนสนามเราที่ไม่ได้ทำการสั่งโจมตีในเทิร์นนั้น ยกเว้นการ์ดใบนี้  +
Stardust Dragon/Assault Mode +การ์ดใบนี้ไม่สามารถ [[Normal Summon|เรียกแบบปกติ]] หรือ [[Set|คว่ำ]] การ์ดใบนี้ไม่สามารถ [[Special Summon|เรียกแบบพิเศษ]] ยกเว้นเรียกด้วยความสามารถของมันเองหรือด้วย "[[Assualt Mode Activate|เปิดโหมดจู่โจม]]" คุณสามารถสังเวยการ์ดใบนี้เพื่อขัดขวางผลของ [[Spell Card|การ์ดเวทมนต์]], [[Trap Card|การ์ดกับดัก]], หรือ [[Effect Monster|มอนเตอร์พิเศษ]] ได้และทำลายการ์ดที่ถูกขัดขวางทิ้ง ถ้าคุณสังเวยการ์ดใบนี้ตามนี้, คุณสามารถ เรียกแบบพิเศษ การ์ดใบนี้จาก[[Graveyard|สุสาน]]ของคุณในระหว่างช่วง[[End Phase|จบเทิร์น]]ชองคุณ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากบนสนาม, คุณสามารถ เรียกแบบพิเศษ 1 "[[Stardust Dragon|สตาดัส ดราก้อน]]" จากสุสานของคุณ.  +
T
Trident Dragion +1 จูนเนอร์ เผ่ามังกร + 1 หรือ มากกว่า มอนเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์เผ่ามังกร /> การ์ดนี้ไม่สามารถเรียกแบบพิเศษ ยกเว้น ซิงโครเท่านั้น ถ้าการ์ดนี้ซิงโครสำเร็จ , สามารถ ทำลายการ์ดของเราได้ไม่เกิน 2 ใบ . ถ้าทำลายการ์ดด้วยความสามารถนี้ , การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม ในเทรินนี้  +
V
Vylon Soldier +เมื่อการ์ดนี้โจมตี คุณสามารถเลือกจำนวนมอนสเตอร์ที่คู่ต่อสู้ควบคุม สูงสุดตามจำนวนการ์ดสวมใส่ที่สวมการ์ดนี้ และเปลี่ยนสถานะการต่อสู้ของมอนสเตอร์เหล่านั้น  +
W
White-Horned Dragon +เมื่อการ์ดนี้ถูกอัญเชิญแบบธรรมดาหรือแบบพิเศษสำเร็จ สามารถเลือกการ์ดเวทย์มนตร์ 5 ใบจากสุสานของฝ่ายตรงข้ามและถอดออกจากเกมส์ เพื่อเพิ่มพลังโจมตี 300 จุดต่อจำนวนการ์ดที่ถูกถอดออกจากเกมส์จากผลของการ์ดใบนี้  +
The Wicked Avatar +การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษและมอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าได้ สามารถอัญเชิญได้ด้วยการบูชายัญมอนสเตอร์สามตัวที่หงายหน้าอยู่บนสนาม ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้การ์ดเวทมนตร์และกับดักได้จนกว่าจะจบแบ็ทเทิลเฟสที่สองหลังจากการอัญเชิญการ์ดใบนี้ พลังโจมตี และ พลังป้องกัน จะเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามที่สูงที่สุดในสนาม+100  +
The Wicked Dreadroot +การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษและมอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าได้ สามารถอัญเชิญได้ด้วยการบูชายัญมอนสเตอร์สามตัวที่หงายหน้าอยู่บนสนาม เมื่อการ์ดนี้อยู่ในสนาม พลังโจมตี และ พลังป้องกันของมอนสเตอร์ทุกตัวในสนามจะลดลงเหลือ1/2 ยกเว้นการ์ดใบนี้  +
The Wicked Eraser +การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษและมอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าได้ สามารถอัญเชิญได้ด้วยการบูชายัญมอนสเตอร์สามตัวที่หงายหน้าอยู่บนสนาม พลังโจมตี และ พลังป้องกันจะเท่ากับจำนวนการ์ดที่อยู่ในสนามของฝ่ายตรงข้าม x 1,000 เมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายและถูกส่งไปที่สุสาน จะทำลายการ์ดทุกใบที่อยู่ในสนาม ระหว่าง main phase ของเรา, เราสามารถทำลายการ์ดใบนี้เองได้เลย  +

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.