Fandom

Yu-Gi-Oh!

Hatsuki Tsuji

95,813pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Page Help0
Hatsuki Tsuji
English name

Hatsuki Tsuji

Japanese name

辻初樹つじはつき

Rōmaji name

Tsuji Hatsuki

Gender Male
Occupation
  • Storyboard artist
  • Animation director

Hatsuki Tsuji is a Japanese storyboard artist and animation director.

Work

Tsuji is the series director for Yu-Gi-Oh! GX.

Tsuji served as the director for the film Yu-Gi-Oh! The Movie.

Tsuji is credited as storyboard artist in the following Yu-Gi-Oh! episodes. Tsuji is credited as animation director in the following Yu-Gi-Oh! episodes. Tsuji is credited as storyboard artist in the following Yu-Gi-Oh! GX episodes.

External links

Also on Fandom

Random Wiki