FANDOM


Yu-Gi-Oh! GX - Chapter 032

Judai Yuki
遊城十代
(Judai VS Manjoume!!!)
Jun Manjoume
万丈目準
(Judai VS Manjoume!!!)