FANDOM


Number 20: Giga-Brilliant
(TCG - English—Worldwide)
Numéro 20 : Giga-Brillant
(TCG - French)
Nummer 20: Gigabrillant
(TCG - German)
Numero 20: Giga-Brillante
(TCG - Italian)
Número 20: Giga-Brilhante
(TCG - Portuguese)
Número 20: Giga Brillante
(TCG - Spanish)
No.ナンバーズ20 がんブリリアント
(OCG - Japanese)
No.20 기가 브릴리언트
(OCG - Korean)
Number 20: Giga-Brilliant
(Video games - English—Worldwide)
No.ナンバーズ20 がんブリリアント
(Anime - Japanese)
Number 20: Giga-Brilliant
(Manga - English—Worldwide)
No.ナンバーズ20 がんブリリアント
(Manga - Japanese)
No.ナンバーズ20 がんブリリアント
(Video games - Japanese)
No.ナンバーズ20 がんブリリアント
(Other - Japanese)
Number 20: Giga-Brilliant
(Other - English—Worldwide)